Visste du att de första textilkanalerna i historien användes inom livsmedelsindustrin?

Sanitära regler kräver att alla livsmedelsanläggningar och liknande enheter måstekunna tvättas fullständigt. Av de luftdistributionssystem som finns till förfogande är AEROTEX TTS från REC Indovent AB det enda systemet som uppfyller detta villkor fullt ut.

Dessa blir helt rena efter tvätt och kan vid behov enkelt desinficeras med medel som förstör de bakterier som motstår tvättmedlen. Textilierna är gjorda av s.k. ändlösa fibrer som motverkar sedimentering av föroreningar. Detta skiljer oss från textilkanaler och don gjorda av stapelfibrer som successivt fylls med damm och därmed kan utgöra en sanitär risk.Sanitära regler kräver att alla livsmedelsanläggningar och liknande enheter måstekunna tvättas fullständigt. Av de luftdistributionssystem som finns till förfogande är AEROTEX TTS från REC Indovent AB det enda systemet som uppfyller detta villkor fullt ut.

Dessa blir helt rena efter tvätt och kan vid behov enkelt desinficeras med medel som förstör de bakterier som motstår tvättmedlen. Textilierna är gjorda av s.k. ändlösa fibrer som motverkar sedimentering av föroreningar. Detta skiljer oss från textilkanaler och don gjorda av stapelfibrer som successivt fylls med damm och därmed kan utgöra en sanitär risk.

Share