Plattvärmeväxlare, Motströmsväxlare, Korsströmsväxlare…!?

Som en leverantör av FTX med motströmsvärmeväxlare ser vi ett behov av att nyansera bilden och reda ut begreppen lite. Motströmsvärmeväxlare är ju faktiskt en form av plattvärmväxlare, men låt oss börja från början:

PLATTVÄRMEVÄXLARE
Bygger på principen att till- och frånluften passerar varandra i lamellpaket, oftast av veckade aluminiumplåtar eller plastkanaler. Den varma frånluften värmer upp värmeväxlarkanalerna varvid den kalla tilluften tar upp värmen. Historiskt sett har plattvärmeväxlare haft dålig verkningsgrad, runt 55-65% men det har hänt otroligt mycket på området de senaste 10 åren vilket gör att man idag kan komma upp i hela 96% under goda förhållanden.
Principiellt finns det tre olika typer av plattvärmeväxlare. Medströms-, korsströms- och motströmsvärmeväxlare.

Bild 1.  REC Temovex motströmsvärmeväxlare samt de triangelformade
plastkanalerna vi använder i de mindre bostadsaggregaten

 

MEDSTRÖMSVÄRMEVÄXLARE
Den minst effektiva typen kallas för medströmsvärmeväxlare, det varma mediet flödar
i samma riktning som det kalla. Denna typ har betydligt sämre verkningsgrad. Man
kan se det som om man blandar de ingående mediernas temperaturer och där brukar
man ligga under 50% verkningsgrad. Ytterligare en nackdel är att varm och fuktig
frånluft möter den kalla uteluften direkt i ingången av växlaren, detta skapar ett sk
”kallt hörn” vilket gör att påfrysningsrisken i detta hörn ökar väsentligt.
Rekommenderas ej!

Bild 2. Medströmsvärmeväxlare

 

KORSSTRÖMSVÄRMEVÄXLARE
Arbetar med principen att det varma mediet flödar vinkelrät
mot det kalla. Den har fördelen att den går att göras kompakt vilket gör att det är en
vanlig princip i bilar och luftkonditioneringsaggregat. Verkningsgradsmässigt är den
ett mellanting, dvs bättre än medströms växlare men också betydligt sämre än motströmsväxlare.
(Korsströmsvärmeväxlarens verkningsgrad är cirka 60-75 %).

 

Bild 3. Korsströmsvärmeväxlare

 

MOTSTRÖMSVÄRMEVÄXLARE

Slutligen finns alltså motströmsvärmeväxlaren där det varma mediet flödar i motsatt
riktning mot det kalla. Denna typ är den mest effektiva, då den kan överföra nästan all
värmeenergi från den ena sidan till den andra. Den används med fördel i byggnader
för att återföra värmen i ventilationssystem. Dagens motströmsvärmeväxlaren kan
uppnå en verkningsgrad på upptill 96%.

Bild 4. Motströmsvärmeväxlare

 

Läs hela PDF filen: Värmeväxlare – REC reder utbegreppen

Share