bevegonytt_nr2_2018 | REC Indovent AB – Det innovativa företaget