Code of Conduct

I över 100 år har Ernströmgruppen skapat värde för människor och samhälle genom att bygga starka och hållbara företag, i en ansvarstagande
entreprenörsanda. Vi ska alla vara stolta över att vi stärkt vårt förtroende och rykte, vilket möjliggjort att vi mötts med respekt från intressentgrupper. Ernströmgruppens varumärke är summan av våra gemensamma ansträngningar och vår viktigaste tillgång, som vi alla har ansvar för att skydda och utveckla.

Ernströmgruppens verksamhet baseras på följande värderingar Öppenhet, Ansvar, Påverkan, och Professionalism, vilka ligger till grund för vårt
samlande agerande.
Ernströmgruppens uppförandekod syftar till att vägleda och påminna oss om hur vi ska fortsatt bygga långsiktigt hållbart värde. Uppförandekoden ska
tydligt summera vad som förväntas av dig som medarbetare inom något av koncernens företag och varumärken. Jag förväntar mig att vi alla följer och sätter oss in i vad uppförandekoden innebär, för att på så sätt bidra till att ytterligare stärka Ernströmgruppens rykte och varumärke.

Alexander Wennergren Helm, CEO Ernströmgruppen