Personuppgiftspolicy & Cookies

I samband med att den nya EU-förordningen GDPR träder i kraft har vi uppdaterat vår integritetspolicy. GDPR reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL). På REC Indovent AB arbetar vi strukturerat för att behandla personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. I våra policys beskrivs vi våra rutiner för hanteringen av personuppgifter. Vi ska vara ansvarsfulla i vår hantering av personuppgifter, oavsett om det gäller anställda,  kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners. Insamling av personuppgifter får endast ske för särskilda, uttryckligt angivna, och berättigade ändamål och vi ska bara samla in uppgifter som behövs för detta ändamål. Vi arbetar aktivt med att begränsa lagringen genom att gallra i enlighet med vår gallringspolicy. Vi ska med rimliga åtgärder se till att uppgifterna är korrekta.

Läs mer om vår policy för hantering av personuppgifter och cookies:

REC Personuppgiftspolicy