Solel

I vår satsning på energieffektivisering i fastigheter har vi nu börjat med solel, det är ett naturligt steg i REC Indovents utveckling.

Vi projekterar, levererar, installerar och driftsätter din solcellsanläggning. Vi arbetar på samma kvalitetsmedvetna sätt som med våra övriga produkter på detta område.

Produktinformation

Polypaneler

Dessa är i dagsläget billigast per installerad effektenhet, därför är de än så länge vanligast i stora projekt där man har gott om yta att tillgå. Läs mer…De är också vanligast på industrilokaler där man placerar panelerna på platta tak. De finns i två standardstorlekar, 1×1,65 meter eller 1×2 meter.

Monopaneler

Monopaneler ger en hög effekt per ytenhet. Har man en begränsad yta och vill maximera effekten väljer man monopaneler. Läs mer…På villor väljer man oftast paneler med svart baksida av estetiska skäl. Om man kan acceptera ett vitt rutnät på panelen kan man välja en panel med vit baksida, dessa är något billigare. Priserna på monopaneler har de sista åren gått ner, därför kan man hitta dem även i större installationer idag. De finns i två standardstorlekar 1×1,65 meter eller 1×2 meter. Effektmässigt finns det många varianter, typ av panel väljs utifrån projektets karaktär.

Växelriktare

Solceller genererar likström (DC), i Sveriges elnät har vi växelström (AC). Växelriktarens uppgift är att omvandla likström till växelström, dessutom ska den generera en växelström av hög kvalitet så att den kan användas i elnätet. Läs mer…Det är också växelriktaren som optimerar effektuttaget från solcellerna. Vid detaljprojekteringen delar vi upp solcellerna i olika slingor för att få ut så mycket produktion som möjligt från solpanelerna. Växelriktarna finns i många olika storlekar beroende på anläggningens storlek, här är några exempel.

Montagematerial

Montagematerialet varierar beroende på taktyp. Man kan montera solceller på de flesta typer av tak. Läs mer…Panelerna bör ha en vinkel på mellan 10 och 55 grader, har man helt platt tak sätts panelerna på stativ så att man får en lutning på panelerna. Detta gäller även om en markanläggning ska byggas.

De olika stegen inför en installation

Offert

Vi gör en offert på det tak du har, vi vill gärna komma på ett platsbesök för att se förutsättningar för t ex elinstallationen. Var placeras bäst växelriktaren, var behöver vi göra genomföringar för kablage och andra intsallationstekniska frågor. Vi bedömer också vilka skydd som behövs för att arbetsmiljön ska bli säker. Till exempel vilken typ av ställning/räcke som behövs vid installationen. När vi tagit reda på detta göt vi en projektering där vi beräknar installerad effekt, förväntad årsproduktion och med dina förbrukningsdata och elpriser kan vi sedan göra en investeringskalkyl. Ofta blir räntan på kapitalet mellan 6-15% beroende på elpris och hur installationen ser ut.

Beslut

Vi resonerar kring offerten och lägger till eller drar ifrån saker beroende på dina önskemål.

Detaljprojektering

När vi har fått beställning på leveransen gör vi en detaljprojektering. Vi upprättar en arbetsmiljöplan, en tidsplan och vi beslutar vilka resurser vi ska använda i projektet, ett projekt kan löpa från ett par dagar till flera månader beroende på omfattning. I detta skede stämmer vi också av med de lokala brandmyndigheterna så att installationen uppfyller deras krav och önskemål. Vi gör en föranmälan till nätägaren och vi upprättar en e-liggare i de fall projektet är så stort att detta är ett krav. När detaljprojekteringen är klar beställer vi leverans av materialet till din adress.

Entreprenaden

Under projekteringen gjorde vår BAS-P arbetsmiljöplanen. När vi går över till entreprenadskedet tar BAS-U över och ser till att arbetsmiljöplanen följs. Först monteras ställning/räcke upp, därefter görs det mekaniska montaget, normalt startar elmontaget efter det mekaniska montaget är klart, men i större projekt kan också dessa aktiviteter löpa parallellt. När arbetet är klart gör vi en färdiganmälan till nätägaren som då kommer och byter elmätaren för att den ska kunna mäta både inkommande och utgående el.

Avslut/service

Vi lämnar över anläggningen, vi har en genomgång av anläggningen och dess funktioner. I växelriktaren finns en app där man kan följa produktionen, vi hjälper till med uppkoppling av appen. Service på solcellsanläggningen är minimal, en okulär kontroll efter varje vintersäsong räcker. Då kontrolleras att mekaniskt montage är intakt och att kablar fortfarande sitter fast som de ska. Om några problem uppstår med anläggningen kommer växelriktaren att larma. Då kontaktar ni oss för hjälp.