REC Temovex Filter Q120100_Ny_500x500 | Filter, Temovex 250S/400S-EC Frånluft