REC Temovex Filter Q120101_500x500 | Filter, Temovex 250S/400S-EC Frånluft