Filter, Temovex 250S/400S-EC Tilluft

Tilluftsfilter (påsfilter) avsett för luftbehandlingsaggregat Temovex RT 250/400S-EC.

 

Share