Filter, Temovex 250S Tilluft

Tilluftsfilter med träram avsett för luftbehandlingsaggregat
Temovex RT 250S (tillverkad mellan 1996-05 – 2008-07).

Share