Filter, Temovex 400S/480S/VU, Tilluft

Tilluftsfilter avsett för luftbehandlingsaggregat 400S, 480S, samt vårt äldre VU.

Share