Filter, Temovex 700S/1000S Tilluft

Tilluftsfilter (påsfilter) avsett för luftbehandlingsaggregat Temovex 700/1000S.

Share