Filter Temovex Blue 4, Frånluft

Frånluftsfilter (påsfilter) avsett för luftbehandlingsaggregat Temovex RT Blue 4.

 

 

 

Share