Temovex Blue 4 filter G10125_500x500 | Filter Temovex Blue 4, Frånluft