Filter Temovex Blue 4, Tilluft

Tilluftsfilter (påsfilter) avsett för luftbehandlingsaggregat Temovex RT Blue 4.

Share