Teknikermanual REC_VP 200324 | REC VP – FTX med värmepump