CE – EU-försäkran RT1500-6000 | REC Temovex Enhetsaggregat