CE_-_RT250_400S-EC-RS_120801 | REC Temovex RT-250S-EC-RS