Foreskrivningstext_Blue_4_(-19) | REC Temovex Blue 2/4