Derome Mark & Bostad, Brf Kopparlönnen

I Varbergs nya stadsdel, Träslövs Trädgårdsstad, har Derome uppfört ett 6 vån hus och ett 5 vån hus om totalt 33 st lägenheter. Till dessa levererar REC Temovex luftbehandlingsaggregat RT250 för det luftburna värmesystemet.

Share