CHR Bygga Bostäder, Örebro

Nordväst om Örebro har Bygga Bostäder låtit bygga 14 radhus. Kravet var ett tyst och energieffektivt FTX för att förse bostäderna med ren & frisk luft, valet föll därför på  REC Temovex luftbehandlingsaggregat.  

 

Share