Derome Mark & Bostad, Bfr Kungsäpplet

I Göingegården norr om Varberg har Derome uppfört två flerbostadshus i fem våningar med totalt 30 bostadsrätter om 2-4 rum och kök. Till Brf Kungsäpplet levererade REC TEMOVEX luftbehandlingsaggregat för det luftburna värmesystemet.

Share