kungsapplet_baksida_etapp2 | Derome Mark & Bostad, Bfr Kungsäpplet