Gotlandshem, kv Adjutanten i Visby

På det gamla A7-området i Visby bygger Gotlandshem kv Adjutanten. Totalt 84 st lägenheter är planerade varav ett sexvåningshus och två fyravåningshus. Hit levererar REC TEMOVEX luftbehandlingsaggregat för det luftburna värmesystemet.

Share