GotlandsHem, Sjöliljan, Gotland

Sjöliljan är byggt enligt principen för lågenergihus. Kvarteret blev därmed Gotlands första flerfamiljsfastighet med denna teknik.

Kvarteret består av tre runda femvåningshus med totalt 45 lägenheter. Till detta projekt levererade REC TEMOVEX luftbehandlingsaggregat.

Share