Håbohus, Bålsta

Till detta projekt har REC levererat Trapphusaggregat RT1000S,  placerat på plan 1 samt plan 2,  som förser 12 st lägenheter med frisk luft. Totalt 5 huskroppar med 12 lägenheter (4 lägenheter/plan). Husen är byggda enligt SABO:s Kombohus princip åt Trygga Bostäder med ett FTX aggregat som betjänar flera lägenheter. Temovexaggregatet på plan 1 betjänar bottenvåning och plan 1. I detta utrymme har man även placerat bufferttank till bergvärmepumpen. Temovex aggregatet på plan 2 betjänar de lägenheter som finns på plan 2.

 

 

Share