PEAB, Kolla Parkstad

I Kungsbacka, söder om Göteborg, har PEAB byggt nya moderna kedjehus. För ett friskt & rent inneklimat användes REC Temovex luftbehandlingsaggregat.

Share