PEAB, Östra Ängarne, Ale

Norr om GBG har PEAB uppfört 26 st bekväma och välplanerade villor i olika storlekar.

Till dessa villor har REC levererat TEMOVEX luftbehandlingsaggregat.

Share