Sotenäsbostäder, Skolgatan, Smögen

Sotenäsbostäder strävar efter att bygga bostäder som använder så lite energi som möjligt. Bostäderna på Skolgatan 14 saknar traditionellt uppvärmningssystem.

Till dessa passivhus har REC levererat TEMOVEX luftbehandlingsaggregat för det luftburna värmesystemet.

Share