Sotenas_Skolgatan_Smogen | Sotenäsbostäder, Skolgatan, Smögen