Tanums Bostäder, Härlidsberget, Grebbestad

På Härlidsberget har Tanum Bostäder låtit uppföra 28 st moderna bostäder.Att skapa ett boende i passivhus innebär lägre energiförbrukning och en bättre innemiljö.

Till detta projekt har REC levererat TEMOVEX luftbehandlingsaggregat för det luftburna värmesystemet.

Share