Vadstena Fastigheter, Drottningmarken

Vadstena Fastigheter har byggt 18 st hyresradhus med luftbehandlingsaggregat Temovex RT-250. Notera den dubbla ytterdörren för lättare åtkomst för serviceavdelningen. Via denna kan Vadstena Fastigheters personal komma åt lokal UC och göra t ex filterbyten och annan service utan att störa den boende. Det blir även snabbt och effektivt för serviceavdelningen.  

Läs mer här om REC Temovex RT-250.

 

 För mer information om projektet:

Patrik Larsson
Försäljning/Projektledning
08-128 38 389

patrik.larsson@rec-indovent.se

 

Share