Villa Idun – Parkvilla i Hjo

Villa Idun har renoverat till 2 st lägenheter i varje hus. Hit levereras REC Temovex RT400S. Parkvillorna som från början byggdes för att inhysa kurortsgäster, kallvattenbadhus och restaurang används än idag.