5 års garanti

5 års garanti

REC utvecklar, producerar och säljer kundanpassade ventilationssystem och komponenter för ett hållbart inneklimat. Idag är vårt främsta mål att vara ett självklart ventilationsval i framtidens hus.

Vi erbjuder endast typgodkända produkter som är testade och väl dokumenterade. Som ett led i detta och för att stärka vår kvalitet ytterligare erbjuder vi nu 5-års produktgaranti på alla våra produkter som säljs på den svenska marknaden.

Gäller alla våra produkter som levereras fr o m 1 januari 2018.

Generella leveransbestämmelser:
NL17 samt med tillägg VU20 men med en utökad garantitid till 5 år.

För att garantin skall gälla våra luftbehandlingsaggregat måste originalfilter från REC användas och bytas minst 1 gång/år. Vid garantiärenden kontrolleras alltid att originalfilter beställts 1 gång/år via REC Indovent AB.

För REC VP gäller garantin vid tecknande av serviceavtal. Installation av REC VP sker av REC partner.

Beställ dina filter här!