FTX aggregat – balanserad ventilation

Vad är ett FTX aggregat? F står för frånluft, T står för tilluft och X för värmeväxling. Ett FTX-system är ett ventilationssystem som tar tillvara på värmen i den utgående, förbrukade, ventilationsluften. Värmeåtervinningen gör att den kalla inkommande luften värms upp i aggregatet (värmeväxlaren) och sedan tillförs rummen i nära nog rumstemperatur. På så vis spar man energi (pengar) samtidigt som man får ett bättre inneklimat. Ett balanserat ventilationssystem har även effektiva filter som filtrerar bort pollen, damm etc som annars kommer in med uteluften i din bostad.

Ett FTX aggregat benämns även många gånger som t ex: aggregat, ventilationsaggregat, värmeväxlare, luftbehandlingsaggregat, värmeåtervinningsaggregat, bostadsaggregat mm. Alla dessa benämningar avser värmeväxling i ett FTX system. Detta skall inte förväxlas med en värmepump som endast arbetar med frånluft. Läs mer om Balanserad ventilation här.

hus3