Luftburen värme

Traditionellt sett har man ett separat värme och ventilations system i sin bostad. I takt med att BBR kraven skärps har man nu möjlighet att med enbart ventilationssystemet värma huset.

Ett ”Lågenergihus” har lägre energianvändning/år jämfört med Boverkets krav och byggs med välisolerade och lufttäta klimatskal.

För att lågenergihus skall fungera krävs ett kontrollerat FTX-system. Med ett FTX-system möjliggörs inte bara ventilation och värmeåtervinning, tack vare bostadens låga effektbehov kan systemet fungera även som uppvärmning och kylning av bostaden. Vattenburen golvvärme och radiatorer ersätts av det luftburna värmesystemet och varje lägenhet utgör sin egen brandcell. Rent ekonomiskt blir detta ofta både ett billigare och enklare alternativ.

För att få ett optimalt system/inneklimat krävs spjutspetsteknik,  b la  i form av en anpassad styr, för att få de speciella funktioner man behöver i ett lågenergi- eller passivhus med luftburen värme. Till ditt REC Temovexaggregat finns tillvalet ”ECO2 ”där vi har möjlighet att arbeta med både forcerade värme-  och kylflöden,  allt med en steglös reglering som gör att en jämn temperatur kan hållas.

“ECO2” innebär att om normalflödet på fläktarna inte klarar av att hålla inställ och önskad temperatur (börvärde) ökar fläktarna ytterligare i varvtal, ända upp till forcerat flöde, för att bära fram mer värme eller kyla. ECO2 forcering vid kyla fungerar även om man inte har ett kylbatteri. Temovexaggregatet tar då in kall luft genom By-passen och kyler via den så långt det är möjligt.

 Jämför man olika bostäder ser vi att det är stor skillnad i belastning med en aktiv barnfamilj med mycket matlagning jämfört med ensamboende. Med RECs ECO2 system får vi ett behovsanpassat värme och kyl (By-pass) flöde även i flerbostadshus.

En rumsvis effektehovsberäkning (detta hjälper din projektör till med) krävs för att kunna bestämma eftervärmningsbatteri samt luftflöden. Vi tittar på lufthastigheter samt donplacering, för att undvika drag. Beroende på värmebehovet kan tilluftstemperaturen variera mellan +16 gr till +43 gr. Aggregatet har ett inbyggt eftervärmningsbatteri, vatten.  Med RECs Temovexaggregatet har man även möjlighet att förregla luftflödet mot spisfläkten för att kunna öka luftflödet när man lagar mat.

Luftburen värme med zonindelning

Zonindelning innebär att man har möjlighet att hålla en lägre temperatur i sovrum jämfört med t ex vardagsrum. I exempelritningen nedan ser man att tilluftskanalen delar sig. På den del av TL kanal som går mot vardagsrum sitter en extra kanalvärmare (ca 300 W). Jämfört med ett standardsystem för luftburen värme arbetar  FTX aggregatet här mot en TL temperatur kring ca +35 grader, de sista 5-7 graderna tar kanalvärmaren. I nedan exempel använder man sig av “masterbedroom” som referensrum när det gäller temperaturer för sovrummen. Här sitter även den rumsgivaren placerad som FTX aggregatet arbetar mot. Kanalvärmaren har en egen rumsgivare som är placerad i vardagsrum. Med zonindelning får man därmed alltid några grader lägre temperatur i sovrum än i vardagsrum.

Luftburenvärme_Plan_Zon

Luftburen värme_Plan_Zon

Luftburenvärme_persp._zon

Luftburen värme_persp._zon