Motströmsvärmeväxlare

Fukt/luktöverföring

I en motströms värmeväxlare finns ingen fukt eller lukt överföring. Här är från- och tilluftskanalerna helt separerade. Jämför detta med t ex en roterande värmeväxlare som alltid har ett visst internt läckage mellan från- och tilluften. Ett läckage mellan från- och tilluft kan innebära att den förbrukade luften från t ex badrum eller kök till viss del förs in med den nya tilluften vilket kan skapa en viss luktöverföring.

Få rörliga delar

RECs motströmsvärmeväxlare besår av en helt fast växlare vilket innebär att vi inte har några rörliga delar i växlaren som kan gå sönder. I en roterande växlare överförs värmen med en Rotor som snurrar vilket medför en större risk att någon av delarna går sönder.

Verkningsgrad

Med dagens nya teknik på motströmsvärmeväxlare ligger man på samma eller högre verkningsgrad än roterande. Tidigare har plattvärmeväxlare (motströmsvärmeväxlare) haft en sämre verkningsgrad. Detta har varit ett av de främsta skälet till att välja en roterande. TEMOVEX Blue/RECOM 4 har upp till 96%. Läs mer om våra FTX aggregat här.