Varför är det viktigt med ett originalfilter?

För att din anläggning skall fungera optimalt så krävs att du regelbundet byter filter. Nya filter säkerställer att ditt ventilationsaggregat blåser in rätt luftkvalitet samt att tryckfallet över filtret bibehålls lågt.

Det finns flera filterkopior på marknaden som inte har rätt filtreringsförmåga eller tryckfall. Genom att använda REC Originalfilter säkerställer du rätt funktion och kvalitet på ditt aggregat.

Att dammsuga filter hjälper inte. De farligaste partiklarna, som bl a kan tränga ner i lungor, är de som inte syns. Dessa fastnar i filtret och det är orsaken till att även om filtret ser rent ut efter dammsugning så är det INTE rent. Använder du ett REC Originalfilter på tilluften tar dessa bort merparten av partiklarna ner till 0,001 mm. (ePM1 50%)

  • Igensatta filter medför höga tryckfall som i sin tur medför ökad energiförbrukning samt ökad ljudnivå.
  • Det finns också en risk för att flödesbalansen i huset kan förändras. I en bostad så eftersträvar man vid injustering ett litet ”undertryck” för att inte riskera att trycka ut fukt i väggkonstruktionen. Ökat tryckfall på frånluften kan medföra att flödesbalansen förändras och att man istället får ”övertryck” i huset, vilket i sin tur gör att den fuktigare inomhusluften trycks ut i väggkonstruktionen

Skillnaden mellan en filterkopia och Originalfilter är att man inte vet filterkopians prestanda och att det inte finns några krav på dessa filter. Vid de tester vi har gjort på filterkopior har nästan alla haft klart högre tryckfall än REC:s Originalfilter. Det har också visat sig att flera inte är klassade enligt den gällande filternormen ISO 16890 som ställer krav på filtrets filtreringsförmåga. Man kan också kontrollera om filtret är Euroventcertifierat vilket sällan dessa filterkopior är.

 

Lär mer på Svensk Ventilation:
Välj filter som funkar!

 

 

Beställ dina filter här:
shop.recvent.se