Ventilationssystem

När man pratar om ventilationssystem är det oftast Självdragssystem, Frånluftssytem och FTX system (balanserad ventilation) man oftast nämner. Ventilationens främsta uppgift är att förse din bostad med frisk luft. Vill du veta mer om olika ventilationssystem kan du läsa om det här.
hus1 hus2hus3

                                     SJÄLVDRAG                                                                   FRÅNLUFT                                                                            FTX