Miljö / Kvalitet

Våra ventilationssystem ger en bättre inomhusmiljö

Den sänkta energiförbrukningen är ytterligare en miljöaspekt. Även på våra övriga affärsområden är miljötänkandet centralt. Det påverkar allt från produktion till transporter.

Certifierade för framtiden

Lika viktigt är vårt arbete att nå högsta servicenivå och produktkvalitet. Vi är certifierade enligt både ISO 9001 och ISO 14001. Läs mer om vårt målmedvetna arbete för minskad miljöpåverkan och bästa kvalitet: