Om REC Indovent

REC Indovent tillgodoser dina behov inom områdena ventilation och industriprodukter

REC Indovent AB grundades 1954. Idag finns huvudkontoret i Mölndal utanför Göteborg. Där ligger alla funktioner utom produktion. I Linköping producerar vi flexibla kanaler sedan 1999, då vi förvärvade Tubeslang AB.

År 2004 blev vårt dotterbolag i Litauen ansvarigt för marknadsföring och försäljning av våra produkter i Baltikum och Ryssland. Sedan 2005, då Temovex AB köptes, tillverkar vi även ventilationsaggregat. Vår omsättning för 2019 uppgick till 100 miljoner kronor. Företaget har 40 anställda och ägs av Ernströmgruppen.

Framgång och växande

Vi har lärt oss att när våra medarbetare tillåts växa som människor kommer även vårt företag att växa. Därför bygger vi en företagskultur där medarbetarna kan utveckla sina starka sidor och öka sin skaparkraft.

Kvalitet rakt igenom

Vi erbjuder endast typgodkända produkter som är testade och väl dokumenterade. Vi levererar alltid med en mycket hög servicenivå. Vårt mål är att överträffa våra kunders höga förväntningar.